{{favoriteStoreName}} {{favoriteStoresNames}} Niuerfik

Privatlivspolitik

STARK Danmark A/S, STARK KALAALLIT NUNAAT A/S og STARK Group ("STARK") eller ("vi") prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne Privatlivspolitik giver dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og evt. foretager køb i vores webshop, anvender vores mobile applikationer og kommunikerer med os via sociale medier.

Der kan forekomme løbende ændringer i denne Privatlivspolitik. Afhængig af ændringerne vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gennemse vores Privatlivspolitik, hver gang du anvender vores Tjenester for at holde dig opdateret om vores informationspraksis, og hvordan du kan hjælpe os med at beskytte dit privatliv.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

STARK Danmark A/S

C. F. Richs Vej 115

2000 Frederiksberg

CVR nr. 55828415

Tlf.: 89343434

E-mail info@stark.dk

 

Indsamling, formål og retsgrundlag

INDSAMLING FORMÅL RETSGRUNDLAG
Når du opretter dig som kunde hos STARK – enten gennem vores hjemmeside eller ved personlig kontakt med os. E-mailadresse Levering af direkte markedsføring via elektronisk post, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, hvis du tilmelder dig dette ifm. oprettelsen.
Kontaktoplysninger, kundeoplysninger og økonomiske oplysninger Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b. Korrekt levering af kundeservice og support, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Når du færdes og foretager køb på vores hjemmeside www.stark.gl Kontakt- og kundeoplysninger
Køb og købshistorik hos STARK
Oplysninger om evt. medlemskab
Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

For at overholde diverse indberetningspligter, som STARK har efter dansk særlov, fx efter bogføringsloven og skattekontrolloven, jf. GDPR art, 6, stk. 1, litra c.

Besøgte sider på www.stark.gl (færden på www.stark.gl)
IP-adresse
Geolokation
Device du bruger, når du besøger hjemmesiden (mobil, ipad, computer mv.) Køb og købshistorik hos STARK
Oplysninger om evt. medlemskab
Adfærdsbaseret markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har tilmeldt dig dette) eller via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.

Teknisk udvikling og brugerrelateret udvikling af www.stark.dk, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du opretter dig som SelvByg-medlem på vores hjemmeside Oplysninger du afgiver ifm. tilmelding
Køb og købshistorik
Brug af medlemskabet
Benyttede funktioner
Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

Adfærdsbaseret markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har tilmeldt dig dette) eller via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.

Teknisk udvikling og brugerrelateret udvikling af www.stark.dk, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du opretter et Prof Login Oplysninger du afgiver ifm. oprettelse
Køb og købshistorik
Brug af medlemskabet
Benyttede funktioner
Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

 

 

Adfærdsbaseret markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har tilmeldt dig dette) eller via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.

Teknisk udvikling og brugerrelateret udvikling af www.stark.dk, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du opretter dig i STARK's tøjshop Oplysninger du afgiver ifm. oprettelse
Bestillingshistorik
Benyttede funktioner
Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

Adfærdsbaseret markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har tilmeldt dig dette) eller via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.

Teknisk udvikling og brugerrelateret udvikling af www.stark.dk, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du bruger vores STARK app Benyttede funktioner
IP-adresse
Dit køb og din købshistorik gennem STARK-appen
Device du bruger til at tilgå STARK-appen (mobil, ipad, computer mv.)
Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

Adfærdsbaseret markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har tilmeldt dig dette) eller via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.

Teknisk udvikling og brugerrelateret udvikling af www.stark.dk, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Når du interagerer med os på de sociale medier (LinkedIn og Facebook)

Kundeservicerelateret kommunikation
Geo-lokation ved besøg Segmentering af dine profiloplysninger Dine interaktioner med os (hvad du liker, hvad du deler, hvad du deltager i) Hvad du skriver, hvis du skriver til os på de sociale medier Adfærdsbaseret markedsføring via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.
Hvis du skriver til os i kundeservicerelateret kommunikation, behandler vi dit navn og hvis relevant dine købsoplysninger, jf. evt. ovenfor. Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.
Når du deltager i konkurrencer og andre salgsfremmende foranstaltninger Kontaktoplysninger

Segmentering af dine profiloplysninger, hvis din deltagelse sker gennem et socialt medie

Korrekt håndtering af konkurrencen i overensstemmelse med dansk særlov om afholdelse af konkurrencer, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c

Korrekt håndtering af konkurrencen i øvrigt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f

Håndtering af kunderelation, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f

Kontakt evt. med henblik på fremtidigt samhandelsforhold, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f

Når du benytter vores kundeservice, sender os e-mails o. lign. Dine kontaktoplysninger

Indholdet af din besked

Korrekt levering af produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.
Når du accepterer vores cookies Når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, indsamles der via cookies i visse tilfælde almindelige personoplysninger i form af et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk placering, hvilke sider du besøger, tekniske oplysninger og oplysninger om din adfærd. For denne behandling af dine personoplysninger er vi dataansvarlig. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig den bedst mulige oplevelse og services jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
Vi indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies.
Når du bruger vores gæstenetværk StarkGroupGuest Netværk med internetadgang til rådighed på vores lokationer.
IP-adresse
Geolokation
Device du bruger på netværket.
Adfærdsbaseret markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har tilmeldt dig dette) eller via bannere og feeds på sociale medier og internettet i øvrigt, jf. GDPR art. Art, 6, stk. 1, litra a.
Teknisk udvikling og brugerrelateret udvikling af vores netværk, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

For at opfylde ovenstående formål kan vi generelt give tredjeparter (databehandlere) adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med STARK, leverer relevante ydelser:

Branche og sektor

  • Kommunikations- og markedsføringsrelateret behandling
  • Hosting, udvikling og understøttelse af IT-drift
  • Koncernforbundne selskaber med henblik på drift og forretningsudvikling internt i STARK


Det kan under visse omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige:

Branche og sektor

  • Offentlige myndigheder (fx SKAT, domstole, tilsynsmyndigheder og politi)
  • Revisorer
  • Advokatvirksomheder

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter. Kopi kan fås ved henvendelse til STARK.

 

Sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vores opbevaringsperioder fastlægges, og hvornår vi konkret sletter dine oplysninger, i vores slettepolitik.

Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, herunder mod profilering/automatiske afgørelser.

Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom.

Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte os på 89343434

Eller på mailadressen: dataprotection@starkgroup.dkTilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på 89343434, herefter vil vi sagsbehandle din henvendelse. Såfremt du har givet samtykke til, at vi må sende dig markedsføring på e-mail vil du kunne tilbagekalde dette samtykke via et link i de mails vi sender til dig.Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, skal du kontakte os på 89343434.

Vi anbefaler, at du kontakter Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores håndtering af din klage. Datatilsynets kontaktoplysninger finder du her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200